Методическая копилка УМО естественно-математического направления

Біялогія

Тэма: Імхі (7 клас)

Тэма: Лабараторная работа. Мітоз у клетак карэньчыка цыбулі

Тэма: Ланцугі і сеткі харчавання (11 клас)

Тэма: Мітоз (10 клас)

Тэма: Насякомыя з няпоўным ператварэннем (8 клас)

Тэма: Насякомыя з поўным ператварэннем (8 клас)

Тэма: Паняцце пра тканкі (7 клас)

Тэма: Практычная работа № 3. Рашэнне задач па тэме “Дзяленне і плоіднасць клетак” (10 клас)

Тэма: Практычная работа № 4. Рашэнне задач па тэме “Балансавая раўнавага” (11 клас)

Тэма: Практычная работа № 3. Рашэнне задач па тэме “Экалагічныя піраміды, правіла 10%”

Тэма: Практычная работа. Рашэнне задач па тэме “Ланцугі і сеткі харчавання”

Тэма: Практычная работа № 2. Рашэнне задач па тэме “Рэплікацыя ДНК” (10 клас)

Тэма: Разлікі па тэрмахімічных ураўненнях (11 клас)

Тэма: Размнажэнне і тыпы развіцця насякомых (8 клас)

Тэма: Разнастайнасць раслін (7 клас)

Тэма: Расліна – жывы арганізм (7 клас)

Тэма: Скорасць хімічных рэакцый (11 клас)

Тэма: Экасістэма. Структура экасістэмы

Тэма: Унутраная будова хрушча (8 клас)

Тэма: Царствы жывых арганізмаў (6 клас)

Хімія

Тэма: Асаблівасці будовы электронных абалонак атамаў элементаў чацвёртага перыяду (8 кл.ф/з)

УРОК ХІМІІ Ў 9 КЛАСЕ АБАГУЛЬНЕННЕ І СІСТЭМАТЫЗАЦЫЯ ВЕДАЎ ПА ТЭМЕ “НЕМЕТАЛЫ”

Тэма: Солі сернай кіслаты (9 клас)

Тэма: Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па тэме “Вуглевадароды” (10 клас)

Мэта: Абагульненне і сістэматызацыя ведаў вучняў па тэме “Асновы. Солі” (8 клас)

Мэта: Абагульненне і сістэматызацыя ведаў вучняў па тэме “Асновы. Солі” (8 клас)

Тэма: Аксід серы (ІV) і серы (VI). Іх узаемадзеянне з вадой (9 клас)

Тэма: Атрыманне солей. Солі ў прыродзе і паўсядзённым жыцці чалавека (8 клас)

Тэма: Кісларод – хімічны элемент і простае рэчыва (9 клас)

Тэма: “Кладоўка” інфармацыі: фізічны сэнс атамнага нумару, нумару перыяду і нумару А-групы перыядычнай сістэмы. (8 кл.ф/з)

УРОК ХІМІІ Ў 10 КЛАСЕ ГЛЮКОЗА. БУДОВА, УЛАСЦІВАСЦІ ГЛЮКОЗЫ

Тэма: Cера (9 клас)

Тэма: Аналіз кантрольнай работы. Насычаныя аднаатамныя спірты (10 клас)

Тэма: Закон захавання масы рэчываў. Ураўненне хімічнай рэакцыі. Роля хімічных рэакцый у прыродзе і дзейнасці чалавека (7 клас)

Тэма: Хімічныя ўласцівасці солей (8 клас)